Mikrokontrollere

Som den eneste konsulent firma i innlandet utvikler vi mikrokontrollere systemer som tilpasser kundens behov. Vi programmerer ulike typer kontrollere slik som ATmel Microship, ARM m.m.  Utvikling av slike kontrollere krever en større prosess, hvilket betyr at kunden og vi finner den beste løsning til deg.

Kontakt oss for mer info!